Wat is een Evenement?

Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is. Voor het organiseren van een evenement heeft u meestal een vergunning
nodig. Het maakt niet uit of het evenement in de open lucht is, binnen of op eigen terrein plaatsvindt.

De afhandelingsvorm

Na het indienen van de benodigde stukken bepaalt de gemeente of de aanvraag kan worden afgehandeld als MELDING of als een EVENEMENTENVERGUNNING.

MELDING, dit is een toestemming met standaard spelregels. Een melding kost u niets. Een EVENEMENTENVERGUNNING is eveneens een ‘toestemming’ maar dan beschreven met maatwerk voorwaarden; hier zijn legeskosten aan verbonden.

De criteria voor de afhandelingsvorm MELDING, kunt u opvragen bij ECL. De gemeente bepaalt, na indiening, de afhandelingsvorm. De in te dienen stukken zijn voor beide afhandelingsvormen gelijk.

Gebruik van Stroom

Gaat u gebruik maken van een stroomvoorziening van de gemeente? Dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht

Deze kosten worden rechtstreeks bij de vergunning aanvrager in rekening gebracht door de gemeente Lelystad. Voor de actuele tarieven kunt u contact opnemen met de gemeente Lelystad, afdeling Beheer Openbare ruimte.

Overige vergunningen of ontheffingen

Afhankelijk van de activiteiten kunnen er naast de evenementenvergunning overige vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Hiervoor worden kosten berekend die in de
legesverordening zijn terug te vinden zijn. De meest voorkomende zijn:

  • Een ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het evenement op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet;
  • Een RVV ontheffing (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) van bepaalde verkeersregels zoals bijvoorbeeld het rijden met een voertuig in voetgangersgebied voor de opbouw van een evenement.

Gebruik van water

Indien u gebruik maakt van watervoorzieningen dient u vooraf een contract af te sluiten met het waterbedrijf Vitens. U kunt contact opnemen met de afdeling klantenservice van Vitens.

Op de evenemententerreinen De Meent en het Stadhuisplein kunt u gebruik maken van de daar aanwezige voorzieningen. Voor het open stellen van deze voorzieningen kunt u contact opnemen met de marktmeesters via marktbeheer@lelystad.nl.