Historie

De organisatie ECL:
In 1969 werd de Vereniging Stadsfestiviteiten Lelystad (VSL) opgericht die van meet af aan
(via de RIJP) de toestemming kreeg om de kermissen te organiseren en te exploiteren.
In 1982 ontstond de stichting Buitenlandse Week die tweemaal (België en Groot-Brittannië) een dergelijk evenement organiseerde.
In 1984 gingen VSL en Buitenlandse Week samen onder de stichtingsnaam Zomerfestival Lelystad, om zo in de zomerperiode april - september voor de bevolking en voor toeristische bezoekers activiteiten te coördineren en (deels) te organiseren.
In 1988 werd de naam van de stichting opnieuw gewijzigd. Nu in Stichting Evenementen Coördinatie Lelystad (ECL) omdat daardoor het gehele jaar kon worden 'afgedekt'.

Bestuur

  • Voorzitter: Joop van Diest
  • Penningmeester: Turid van den Berg
  • Lid: Marcel te Pas
  • Lid: Christian Snoek
  • Lid: Manon Geerlings
  • Lid: Jos de Bruijn
  • Lid: Irshaad Rahman
  • Ambtelijk secretaris: Hans Hoogveld

U kunt contact opnemen met het bestuur via e-mail: info@lelystadevenementen.nl

Lelystadse Aanmoedigingsprijs

Ieder jaar reikt ECL tijdens de najaarsbijeenkomst van City Marketing Lelystad de Lelystadse Aanmoediging Prijs uit, de zogenaamde LAP prijs. Deze prijs, bestaande uit een geldbedrag van 500 euro en een oorkonde, is door de ECL in het leven geroepen om in het bijzonder de organisatoren van kleinschalige en met name beginnende evenementen, die een bijdrage leveren aan de opbouw van de samenleving en het versterken van de stadstrots, te waarderen voor hun inzet. U kunt zelf ook een evenement nomineren voor de LAP. Stuur hiervoor een mail waarin u ook aangeeft waarom u vindt dat juist dit evenement in aanmerking komt voor een nominatie, info@lelystadevenementen.nl.